Månadens böcker
Mary Beth Keane
Sara Osman
Abigail Dean

Bland våra junitips:

En hyllad litterär thriller och en spänningsdebut om en glammig yta men med en hemsk avgrund bakom.
En komplicerad mor-dotter-relation, ett rörande drama om två familjer vars öde länkas samman och en drabbande roman som landar mitt i samtiden. 

Bland våra junitips:

En hyllad litterär thriller och en spänningsdebut om en glammig yta men med en hemsk avgrund bakom.
En komplicerad mor-dotter-relation, ett rörande drama om två familjer vars öde länkas samman och en drabbande roman som landar mitt i samtiden.